پرسش و پاسخ پزشکی

سوال : خون دماغ مشکل چیه توحواب هم گاهی وقت

هنوز پاسخی داده نشده است.