عنوان خدمت :لاغری

لاغری

لاغری بدن در مطب دکتر ریزه وند روش های مختلفی دارد که شامل روش های موضعی و رژیم درمانی هست.

روش های موضعی :
کرایولیپولیز ،طب سوزنی و ماساژ درمانی 

روش های رژیم درمانی :
مزاج شناسی، کالری غذایی